HYZMATDAŞLYK

“Sabyrly iş” HJ önümleri ýerlemek boýunça lomaý alyjylara bähbitli hyzmatdaşlygy hödürleýär we ýörite arzanladyş şertlerinden peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Önümleriň ählisi GOST talaplaryna doly laýyk gelip, içerki hem daşarky bazarlarda ýerlemek üçin degişli sertifikatlara eýedir.